NİDA İNŞAAT VE TURİZM A.Ş. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARI

Çevreye duyarlı, yasalara sadık, insana ve topluma saygılı olmayı kendine ile edinen Nida İnşaat benimsediği Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

Bu çerçevede;
Kalite Yönetim Sistemi; tüm faaliyetlerin risk ve fırsatları önceden ön görerek, kalite şartlarını gerçekleştirirken, müşteri memnuniyetlerini sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasını

Çevre Yönetim Sistemi; tüm faaliyet süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkilerin doğayla uyumlu ölçekte olması sağlanırken, çevreyi koruyarak, kirliliği önlemeye yönelik tedbirlerin önceden alınarak düzenlemelerin yapılmasını

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek tehlike ve olayları, önceden belirlenen tehlikeler açısından sistematik olarak incelenmesi, meslek hastalıkları dahil insan sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması, yaralanma, sağlik sorunlarının önlenmesini

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri gereğince Nida İnşaat bünyesinde bulunan tüm bilgileri korunması, bilgi güvenliği risk analizi çalışmalarının yapılarak gerekli önlemlerin alınması, İş sürekliliğinin sağlanarak faaliyetlerimizin kesintisiz sürdürülmesini

Entegre Yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini ve yönetim sistemleri kapsamında ilgili yasal şartları uyulmasını amaç edinmiş bulunmaktayız.

Nida İnşaat üst yönetimi tüm çalışmalarda; müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyecek risklerin kontrol altına alınmasını, yasal ve diğer zorunluluklara uyulmasını, sistemlerinin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakların temin edilmesini, performansların olumlu yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, aldırılmasını taahhüt etmektedir.